Pro rok 2018 jsme připravili změny:

- U individuálních konzultací

- V organizaci seminářů