Změna u individuálních konzultací/terapií

Protože u individuálních konzultací se nejedná jen o rozebírání problému klienta, ale především se hledá řešení a řeší se problém i energeticky, díváme se více na schůzku jako na terapii než na konzultaci. Navíc v poslední době se délka schůzek prodlužuje na cca 2 hodiny, někdy i víc. Proto dochází k navýšení ceny.

Cena individuální terapie 1.300 Kč

Změna v organizaci seminářů

Vzhledem k tomu, že počet účastníků na seminářích je podle času i místa konání různý, a pokud je větší počet účastníků, nemusí se Vám, účastníkům semináře, dostat očekávané péče, proto jsme se rozhodli rozdělit semináře podle účastníků, a to na semináře:
- do 10 osob,
- nad 10 osob.

Seminář do 10 osob
Na semináři s více individuálním přístupem budeme, mimo stručných obecných informací, s účastníky probírat jejich konkrétní problémy a řešit je. Jedná se o práci ve skupině s individuálním přístupem.

Seminář nad 10 osob
Na tomto semináři budeme společně řešit aktuální problémy dnešní doby, opouštění toho starého a vstup do nového. U každého z účastníků bude docházet k vnitřním energetickým změnám v tématech, které budou probírány.

O jaký seminář se jedná, bude předem stanoveno.

Se změnou organizace souvisí i změna ceny, a to následovně:

do 10 osob 1.600 Kč
nad 10 osob 1.200 Kč


Ostatní zůstává nezměněno:

Čas:      9:00-17:00 (čas ukončení je orientační, může být podle potřeby posunut)
Přestávka:    Na oběd asi 1-1,5 hodiny podle potřeby
S sebou:   Vezměte si s sebou přezůvky, podložku, deku, polštářek, pohodlné oblečení apod.

Malé občerstvení a pitný režim je vždy zajištěn.


Srdečně Vás zvou Kateřina Tomešková Merthová a Josef Kejík


Kalendář akcí, kontakty