Milí klienti a přátelé,  

 

od září se chystáme s duchovním týmem pro Vás v nějaké pravidelnosti, po nějakou dobu, na stránkách, online či ze záznamu

energetické cvičení

Toto cvičení nebude pohybově náročné, avšak ve vašich energiích budou moci probíhat malé ale i velké změny. Tyto se Vám následně projeví v běžném životě. Někomu rychle jinému pozvolna. Změny se týkají uvolňování ještě starých vázaných programů, harmonizace neuspořádaného energetického pole během změn a po transformacích, či nastavování nových životních systémů. A další jiné změny provázející globální, ale i osobní transformace. Cena za cvičení 250 Kč. 

 

Dále plánujeme občasné víkendové  setkávání ve skupince  abychom mohli řešit právě otevřená témata ke zpracování ve Vás. Termíny budeme postupně zveřejňovat, tak jak budeme vedeni. Ceny dle místa a doby trvání cca 1000-2000 Kč.

 

Na terapie se můžete stále hlásit nejlépe telefonicky 736 763 243, sms nebo emailem. Budou ve většině případů probíhat na dálku ve spojení s Vámi telefonicky nebo jinak. Pokud budu vedena k terapii za Vaší přítomnosti je potřeba se dopravit za mnou do Boskovic na Hrádkov 83. Dobu terapie nelze předem určit. Přibližná cena 1200-1500 Kč. 

 

Bude-li z Vaší strany zájem mohu Vám nakreslit osobní energetický obrázek

Bude na Vás po potřebnou dobu působit harmonizovat, léčit či přenášet systémové informace do Vašich energetických systémů aj. K obrázku bývá obvykle i kratší text pro Vás. Cena 300 Kč

 

Nově, tak jak budu vedena zveřejním na stránkách energetické vývojové obrázky odkaz

nebo jiné informace k právě probíhajícím globálním změnám, tak aby, jste se aktivně do těchto změn mohli zapojit. A současně se změnou v energetickém poli planety jste byli s těmito změnami v souladu a Vaše systémové nastavení se těmto změnám maximálně přizpůsobovalo. Zdarma na našich stránkách. 

 

Jak Vás to povede nakukujte na stránky a využijte plně, co je nám v rámci duchovní pomoci nabízeno. Jsou zde pro nás všechny.

Za sebe Vám přeji radostí plně prožívající každý den

                                                                                           Katka

Úžasný velký tým nádherných láskyplných bytostí. Líbají Vás objímají a posílají blahodárné energie do Vašich polí. Žádejte je s díkem v srdi o pomoc.