Pracovní setkání terapeutů.

Pro Vás všechny, kteří jakoukoliv metodou pomáháte lidem nebo cítíte, že byste pomáhat chtěli.
Přijďte sdílet informace, předávat si zkušenosti, vzájemně si pomoci.
Přijďte si pro aktualizace - upgrade Vašich schopností, poplatné této nové zrychlené době bez ohledu na metodě, kterou využíváte. Vaše schopnosti, které jsou ještě ovlivněny starým systémem, navedeme do energií nového věku. Budete pomáhat v novém nastavení s větší silou a prohloubenými schopnostmi. Váš energetický potenciál poroste současně s energiemi růstu planety Země.
Přijďte si pro pomoc pro Vás samotné.

Čas:      9:00-17:00 (čas ukončení je orientační, může být podle potřeby posunut)
Přestávka:    Na oběd asi 1-1,5 hodiny podle potřeby
Cena:   Bude uvedena v kalendáři akcí
S sebou:   Vezměte si s sebou pomůcky, se kterými pracujete.
Mimo to přezůvky, podložku, deku, polštářek, pohodlné oblečení apod.


Malé občerstvení a pitný režim je zajištěn.

Srdečně Vás zvou Kateřina Tomešková Merthová a Josef Kejík

Kalendář akcí, kontakty