Vývoj duše v komunikaci s tělem a projevem ve hmotě stále probíhá. Mnohé interakce jsou vzájemně nepochopeny, tak v nás vzniká nesoulad a některé energie jsou vytěsněny z energetického pole, či jsou neaktivní. Rádi Vám pomůžeme v harmonizaci Vašich vazeb ve Vás. Zkvalitní se Vám tak v životě pohled na sama sebe a svá jednání. Více se pochopíte a nebudete se zbytečně zatěžovat vědomými nebo nevědomými pocity viny a sebedestrukčními modely chování. Vzroste ve Vás úroveň sebelásky jako celistvé bytosti.

Kalendář akcí, kontakty