Intuitivní seminář

Na semináři budeme společně s bytostmi světla nalézat cestu k vymanění se z nežádoucího, cestu k sobě samému ve své čistotě. Setkáte se rozmanitými způsoby uvolňování energií, jež nám neumožňují žít v rozkvětu mysli, ducha a duše. To, co se v současnosti v nás děje, není v souladu s námi. Nacházíme se v bludném kruhu a jen stěží se nám daří z něj vystoupit. Chtěli bychom vám nabídnout pomocnou ruku, pro snadnější opouštění celého systému.

I když se jedná o práci se skupinou, možnost napojení posílá člověku jako jedinci to, co konkrétně potřebuje on sám ke svému uzdravení. Přítomnost ostatních účastníků umocňuje sílu duchovního vedení a energie umožňující opouštět staré systémy. Jinými slovy pracujeme v napojení, intuitivně a ve spolupráci s duchovními mistry.

Čas:     9:00-17:00 (čas ukončení je orientační, může být podle potřeby posunut)
Přestávka:    Na oběd asi 1-1,5 hodiny podle potřeby
Cena:   Bude uvedena v kalendáři akcí
S sebou:   Přezůvky, podložka, deka, polštářek, pohodlné oblečení


Malé občerstvení a pitný režim je zajištěn. Srdečně Vás zvou Kateřina Tomešková Merthová a Josef Kejík

Kalendář akcí, kontakty